Styrelse

FFK:s styrelse och kontaktpersoner 2019


Styrelse
Kontaktpersoner:

Tävlingsledare       Tore Johansson  e-mail: torejohanssonsw@yahoo.se

Arkivarie                Kristina Krantz


Medlemsavgiften 2019:

300 kronor från 26 år, 100 kronor för 25–18 år och 1 krona för under 18 år. Plusgiro nr: 373278-1


Klubbens postadress är: Falköpings Fotoklubb          Besöksadress/klubblokal är: Dalagatan 3

c/o Bertil Sterner                    ( källaren med ingång från gaveln)

Margaretagatan 16

521 44 Falköping

  

Klubbens är ansluten till:

Föreningen Skaraborgs Fotoklubbar (FSF)

Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF)

Riksförbundet Svensk Fotografi (RIFO)Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Vice sekreterare

Ledamot

Ledamot 

Suppleant

Suppleant


Bertil Sterner

Morgan Kjellman

Margaretha Lundberg

Kristina Krantz

Jonas Sagebrand

Solveig Skoglund

Sinikka Eriksson

Agneta Bondesson

Britt-Marie Lundgren

info@falkopingsfotoklubb.se eller styrelse@falkopingsfotoklubb.se

info@falkopingsfotoklubb.se eller styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

info@falkopingsfotoklubb.se eller styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se