Tävlingar

Falköpings Fotoklubb har en aktiv tävlingsverksamhet. Det är månadstävlingar för klubbens medlemmar under de flesta av årets månader. Som final har vi sedan en Årstävling med inlämning i Oktober.


Poängjakten

Vi tävlar i 3 olika klasser, svartvitt och färg på papper (påsikt), och i en digital klass. Oftast är motivvalet fritt. Vissa månader kan vi ha teman, ibland har kollektionstävling, 3 bilder skall då knyta an till varandra.


Varje medlem får deltaga med 2 bilder i varje klass. Placeringen i klassen ger ett antal poäng. Poängen sammanräknas under året och den fotograf med högst poäng vinner ära och berömmelse.


För att få en ökad omsättning av bilder i tävlingen så får den bild som placerar sig bäst av dina inlämnade bilder inte vara med i poängjakten mer. Däremot kan du tävla med dem i Årstävlan som naturligt samlar de bäst placerade bilderna under året.


Bildinlämning sker alltid i anslutning till våra klubbmöten. Digitala bilder mailas till tävlingsledaren, de andra bilderna lämnas till tävlingsledaren på klubbmötet.


Januari - Fritt motiv


Februari - Fritt motiv


Mars - Tema "To be free"


April - Ingen bildinlämning


Maj - Fritt motiv


Augusti - Kollektion, 3 bilder skall knyta an till varandra, fritt motiv.


September - Tema "Närhet"


Oktober/Årstävlan - Här deltager du med dina bäst placerade bilder under det gångna året. Det blir som en final med årets bästa bilder. Men det är även tillåtet att deltaga med bilder som ej varit med tidigare.


November - Ingen bildinlämning, däremot prisutdelning för det gångna året.