Lars

Medlem i klubben sedan 2011.

Har haft ett fotointresse hela mitt vuxna liv, men fotograferar mer sedan den digitala tekniken kom.

Sedan två år tillbaka är jag kassör i klubben