Gosta

Blev medlem i klubben 1976 och har alltså drygt 40 år i klubben. Deltog då för första gången i fotoresorna till Björkliden under Erik Kavlerts ledning. Under åren blev det många resor dit.

Valdees till vice sekr i klubben 1982 och var på den posten till 1991.

1992 blev det som sekreterare jag fortsatte klubbarbetet ända till 2008.

Tycker om att tävla med bilder och eftersom jag jobbade med tåg och då främst lok, var lokeldare på VGJ i Skara och Göteborg under åren 1949 - 1954, blev det många järnvägsbilder inlämnade som tävlingsbidrag. Senare var jag lokreparatör i  Skara och Falköping.