Styrelse

FFK:s styrelse och kontaktpersoner 2019

 

Styrelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner:

Tävlingsledare Tore Johansson e-mail: torejohanssonsw@yahoo.se

Arkivarie Kristina Krantz

 

Medlemsavgiften 2019:

300 kronor från 26 år, 100 kronor för 25–18 år och 1 krona för under 18 år. Plusgiro nr: 373278-1

 

Klubbens postadress är: Falköpings Fotoklubb Besöksadress/klubblokal är: Dalagatan 3

c/o Bertil Sterner ( källaren med ingång från gaveln)

Margaretagatan 16

521 44 Falköping

Klubbens är ansluten till:

Föreningen Skaraborgs Fotoklubbar (FSF)

Västra Sveriges Fotoklubbar (VSF)

Riksförbundet Svensk Fotografi (RIFO)

 

 

Ordförande

Vice ordförande

Kassör

Sekreterare

Vice sekreterar

Ledamot

Ledamot

Suppleant

Suppleant

 

Bertil Sterner

Morgan Kjellman

Lars Holm

Kristina Krantz

Jonas Sagebrand

Solveig Skoglund

Sinikka Eriksson

Agneta Bondesson

Britt-Marie Lundgren

info@falkopingsfotoklubb.se eller styrelse@falkopingsfotoklubb.se

info@falkopingsfotoklubb.se eller styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

info@falkopingsfotoklubb.se eller styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se

styrelse@falkopingsfotoklubb.se